Bæredygtig turismeudvikling

Foto: Løvtag

I Himmerland vil vi gerne i samarbejde med turismeerhvervet arbejde for mere bæredygtighed og grønomstilling. 

For Destination Himmerland er bæredygtighed en rejse, som vi er på i fællesskab med vores turismeerhverv. Som destinationsselskab vil vi gerne gøre en forskel og være med til at sikre, at vi udvikler turismen samtidig med, at der tages hensyn til omgivelserne - både i forhold til miljø, klima og vores lokalsamfund. 

Turisterne efterspørger i stigende grad bæredygtige tiltag og produkter i deres valg af ferieform og feriested. Derfor skal vi bidrage til, at vores destination kan imødekomme denne efterspørgsel. Vi tror på, at vi sammen kan fastholde og indfri ambitiøse mål for mere bæredygtighed og grøn omstilling i erhvervet samtidig med, at de oplevelsesmæssige produkter udvikles så det skaber værdi for både turister, lokalsamfund og miljø.

For som destination ønsker at forbedre vores fælles bæredygtighedsindsats og vil derfor løbende videndele med samarbejds- og sparringspartnere, således vi holder os orienteret om ny viden, nye teknologier og digitale løsninger, der kan bidrage til at fremme turismen mere bæredygtigt.  

 

Læs mere om Next Step Himmerland

Følg os her:

Information

VisitHimmerland © 2024
Deutsch