Destination Himmerland

Om Destination Himmerland

Foto: Mette Johnson

Her kan du læse om Destination Himmerland og vores mål og retning for turismeudvikling.

1. marts 2020 så destinationsselskabet Destination Himmerland sit lys for første gang, som følge af sammenlægningen mellem VisitMariagerfjord og VisitVesthimmerland. En beslutning som Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune tog på baggrund af reorganiseringen af turismefremmesystemet.

Destination Himmerlands mål og ønske er, at understøtte turismeaktørerne på tværs af de to kommuner, for at sikre gode samarbejder, og derved også en ensartet, positiv turismeoplevelse i hele destinationen. Destinationen ønsker at være med til at udvikle kvalitetsoplevelser, kvalitetsprodukter og kvalitetsservice, som er nødvendigt for at øge omsætningen i turismeerhvervet.

Destination Himmerland består af en direktør, personale og en bestyrelse af 8 medlemmer. Derudover er Destination Himmerland engageret i mange samarbejder, partnerskaber og projekter. Alt sammen for at sikre, at Destination Himmerland er en specialiseret og professionel samarbejdspartner, der arbejder målrettet for turismeudviklingen.

Strategien

Strategien DH
Destination Himmerland

Strategien for Destination Himmerland

Destination Himmerland vil indfri sin vision gennem arbejdet med grundlæggende kerneopgaver: strategisk destinationsudvikling, produkt- og forretningsudvikling, markedsføring og gæsteservice. 

Markedsføringsstrategi
Destination Himmerland

Markedsføringsstrategi

Med en frisk start følger også nye muligheder. Vi har respekt for det gamle, men fortæller vores historie med en ny fælles stemme og ny visuel identitet.

Resultatkontrakt og vedtægter for destination Himmerland

DESTINATION HIMMERLAND ARBEJDER UD FRA EN MÅLSÆTNING OM AT VÆRE:  

- en specialiseret og professionel samarbejdspartner for kommunerne og for områdets turismeerhverv, der går forrest i udviklingen af turismeerhvervet i de to kommuner

- repræsentant for turismeerhvervet og en stærk forretningsorienteret aktør, der skaber værdi i partnerskabsprogrammet

- en synlig og stærk brobygger til andre turismedestinationer og turismeorganisationer, som sikrer et samarbejde om at tiltrække flere gæster og øge kendskabsgraden til området

- helhedsorienteret og at sikre en sammenhængende oplevelse for områdets gæster samt en servicerettet tilgang over for turismeerhvervet, samarbejdspartnere og områdets gæster

- inspirerende og at sikre den viden og det grundlag, som turismeerhvervet skal bruge for at skabe udvikling, forbedringer og gode oplevelser for områdets gæster

- omdrejningspunkt for indsatser vedrørende kvalitetsudvikling og bæredygtighed

- skabe en målbar vækst i antallet af besøgende qua en fokuseret og professionel markedsføringsindsats på tværs af området

- innovativ og at have fokus på at skabe synlige resultater

Følg os her:

Information

VisitHimmerland © 2024
Deutsch